Úvod

Milí žáci 3. A,

každé pondělí najdete na našich stránkách nová zadání úkolů, které se pokusíte doma vypracovat sami, rodiče vám je pak zkontrolují, případně dovysvětlí. Úkoly z učebnic můžete procvičovat na fólii nebo si můžete založit cvičný ,,korovavirový" sešit a psát si cvičení tam. Rodiče vám mohou každý týden nadiktovat jedno cvičení jako diktát a vy si je pak sami opravíte, tak, jak jste byli zvyklí ze školy.

Vaše třdní učitelka Ivana Kysilková


Načítání


Co bude v pondělí

Načítání